wat al die plante in hulle land opgeëet het, ja, opgeëet het die vrugte van hulle grond. wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. 26 He () sent Moses, his servant, and Aaron, () whom he had chosen. Psalm 105 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 105. Psalmen@YouTube 56,854 views Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Toe het Hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte —. wat deur ander volke met moeite verkry is, Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam. en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk, het Hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie; ook het Hy konings om hulle ontwil gestraf. Psalm 78 includes 6 of the plagues, but Psalm 105 has 8 of them. dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. net 'n paar mense, en vreemdelinge in die land. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het. Toe hulle kos vra, het Hy kwartels laat kom. U Woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad Psalm 119:105. Hoofstuk 105 Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. EXPLANATORY NOTES AND QUAINT SAYINGS Whole Psalm. Hulle land het gewemel van paddas, in die kamers van hulle konings. Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom; die heerser oor baie volke het hom vrygelaat. They include the things that he did to Pharaoh. Psalms 119:105 - Noen. sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed; om sy vorste te bind na sy begeerte, en aan sy oudstes moes hy wysheid leer. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 135. Psalmet 105:36 Albanian Ai goditi edhe të gjithë të parëlindurit në vendin e tyre, prodhimet e para në tërë fuqinë e tyre; ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:36 Arabic: Smith & … Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem. Article by Sarie Kapp. Hy het hulle waters verander in bloed en hulle visse laat sterwe. Like Psalm 105, it traces the history of Israel, but for a different purpose. Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Psalms 105:21 Afrikaans PWL Hy het hom meester oor sy huis gemaak en heerser oor al sy besittings, Psalmet 105:21 Albanian dhe e bëri zot të shtëpisë së tij dhe qeveritar mbi të gjitha pasuritë e tij, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:21 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه Psalm 105 King James Version (KJV). Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die. It is a song of praise to God for his dealings with his people, resembling in its general character Psalms 78:1-72.The opening passage is nearly identical with 1 Chronicles 16:8-22, and is thought to have been the original from which that passage was taken (Hengstenberg, Cheyne). Alle regte voorbehou. Psalmet 105:40 Albanian Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit. 3 Glory in His holy name; let the hearts of those rejoice who seek and require the Lord [as their indispensable necessity]. They are in verses 29-36. Weergawe. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. en sy volk met brood uit die hemel versadig. Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef. 16 He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food; 17 and he sent a man before them— Joseph, sold as a slave. Bible Commentary: Psalm 105:1-15 and Related David's psalm of thanks for God's faithfulness, praising God's righteous judgment and mercy Bible Commentary: Psalm 105:16-45 and Related Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Wie kan sy lof ten volle verkondig? Verses 1-45. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. This is the first of a series of "Confitemini Domino" Psalms, "O give thanks unto the Lord" (Ps 105:1 106:1 107:1 108:1 136:1) --Christopher Wordsworth. en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. en vir Aäron, die man wat Hy verkies het. 145:12maak onder die volke sy dade be Psalm 119:105-112 – NUN – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar Psalm 119:113-120 – SAMEK – Ontsag vir God se woord bring ondersteuning en onderskraging Psalm 119:121-128 – AJIN – Insig lê anderkant die pyn van gehoorsaamheid Bybeltaal Afrikaans. 1 O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His doings among the peoples! Die vromes roep om hulp teen hoogmoedige vyande Waarom staan U so ver weg, Here?Waarom trek U U terug in tye van nood? 20 The king sent and released him, the ruler of peoples set him free. 28 He () sent darkness, and made the land dark; they () did not rebel [] against his words. Ps. This historical psalm was evidently composed by King David, for the first fifteen verses of it were used as a hymn at the carrying up of the ark from the house of Obededom, and we read in 1 Chronicles 16:7, "Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord, into the hand of Asaph and his brethren. Psalms Chapter 105 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 105. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. van die gebied van die een volk na dié van 'n ander. PSALMS 119:105 AFR83. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. SongSelect is the definitive source for worship song resources. # Tot vers 15: I Kron. Loof, loof die HEER van alle here! Most likely this psalm has a post-Exilic origin (compare 107:3). En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel. Prys die Here!Loof die Here, want Hy is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie! Hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig. 2 Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts. O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people. Commentary on Psalm 105:24-45 (Read Psalm 105:24-45) As the believer commonly thrives best in his soul when under the cross; so the church also flourishes most in true holiness, and increases in number, while under persecution. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak. 'n Dankbare terugblik. The first section (verses 1-5), finds the psalmist expressing his intention to praise God for all “his benefits” (verse 2). 1. Thanksgiving for God’s mercy. 2 Sing to Him, sing praises to Him; meditate on and talk of all His marvelous deeds and devoutly praise them. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 105:28 Arabic: Smith & Van Dyke SongSelect is the definitive source for worship song resources. Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy gedoen het. 27 They performed his signs among them and miracles in () the land of Ham. Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgestroom. Psalms 105:36 Afrikaans PWL Hy het ook al die eersgeborenes van Mitzrayim neergeslaan, die eersgeborenes van al hulle seuns. But the miracles in Psalm 105 are the things that God did in Egypt and later. 4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore. Psalms, hymns, and spiritual songs, are to be sung now, even the song of Moses, and of the Lamb. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Psalm 103. Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom. en al die gesaaides van hulle lande afgevreet. Halleluja. Maak aan die nasies bekend wat Hy gedoen het. (18 They bruised his feet with shackles, his neck was put in irons, 19 till what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true. Al hulle oudste seuns in die land het Hy laat sterwe. Hy het hulle hart verander, om sy volk te haat, om listig teen sy knegte te handel. Hy het 'n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke — 'n rivier! , is onse God; oor die hele aarde is sy oordele. die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het. Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg. nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes! die verbond wat Hy met Abraham gesluit het. We call these things the ten "plagues" or "bad things". laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. 5. Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak. Israel sins against God’s love. Psalm 105. Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle. Hy het gespreek, en daar het steekvlieë gekom. 2. 50+ videos Play all Mix - Psalm 134 vers 1, 2 en 3.wmv YouTube Psalm 134 vers 1, 2 en 3 - Looft, looft nu aller heren Heer' - Duration: 2:36. sy reddingsdade strek oor die hele aarde. en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. Hy het Moses, sy kneg, gestuur en Aäron wat Hy uitgekies het. A Psalm of David. Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek. In geeneen van die stamme het iemand uitgesak nie. Hy het beveel en daar het sprinkane gekom, Hulle het al wat groen was in die Egiptenaars se land verslind. 3 Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Gebruik met toestemming. en die bome in hulle gebied stukkend geslaan. want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Hy het ook al die eersgeborenes in hulle land getref, die eerstelinge van al hulle krag. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. laat Hy kwartels kom; en Hy het hulle versadig met. vir Israel as verbond wat altyd sal bestaan. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke, en hom losgelaat. The psalm develops two main themes: (1) Praising God for His continual deliverance (107:4-32), and Psalmet 105:28 Albanian Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e tij. 2 Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. Kanselleer. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. 2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works. 1 Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done. Hy het sy volk baie vrugbaar gemaak en dit meer versterk as sy teëstanders. Hy het 'n hongersnood oor die land geroep: elke, Hy het 'n man voor hulle uit gestuur: Josef. PSALMS 105 Die Here hou sy verbond altyd in stand 1 Loof die Here! 3 Beroem julle in sy … U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. The greatness of the Lord and the vanity of idols. Psalm 105:1-4. 78 en 106 LOOF die Here, roep sy Naam aan, #Ps. 3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. Psalm 106: This psalm is one of national lament, though it might also be classified as a historical psalm (compare chapters 78, 105). Psalm 105:2 “Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.” Both vocally and instrumentally, with the voice and upon instruments of music, as were used in David’s time. 30 Their land swarmed with frogs, even in () the chambers of their kings. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring?Wie kan sy lof ten vol Alle regte voorbehou. 105 O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people. Yet instruments shall be raised up for their deliverance, and plagues may be expected by persecutors. het Hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak; en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie. Psalm 103: This hymn is one of the greatest praise psalms in the entire collection. PSALM 105 OVERVIEW.. wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen. Psalm 106. Call upon his name — Or, proclaim his name, as קראו בשׁמו, kiru bishmo, may be properly rendered: that is, proclaim the fame and glory of his works, as it follows. Pharaoh was the king of Egypt. EXPOSITION. En Hy het hulle wingerdstok en hulle vyeboom geslaan en die bome van hulle grondgebied verbreek. Die Here het beveel en daar het insekte gekom, Hy het hulle wingerdstokke en vyebome vernietig. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 105; Psalm 105. met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Gebruik met toestemming. Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging. Psalm 135: A classic example of the hymn of praise, this psalm contains the three key elements: a call to praise (verses 1-3), a cause for praise (verses 4-18), and a conclusion (verses 19-21). en vyandig opgetree het teenoor sy dienaars. Verhoog sy Naam en gee Hom ere, en bring sover daar volke is, sy dade in gedagtenis; en spreek met aandag en ontsag van al sy wonders, dag aan dag. This is sometimes called a "Hallelujah psalm," since it ends with that phrase. 29 He turned their waters into blood and () caused their fish to die. 1 LOOF die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Die goddeloses is vol van hulleself, hulle vervolg 'n hulpelose man.Laat hulle AFR83: Afrikaans 1983 . Verander Taal {{#items}} {{local_title}} Psalm 105: 6 … Verses 1-43: The opening line of (Psalms 105 – 107), “Oh give thanks to the LORD”: links together this trilogy of songs which praise God for His goodness and mercy to Israel. nakomelinge van Jakob vir wie Hy uitverkies het. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. (translation: Afrikaans 1953) 16:8-22; vgl. Whole Psalm. Hy het die gesindheid van die Egiptenaars verander. Bible Verse Art Bible Verses Quotes I Love You God Psalm 119 105 Afrikaanse Quotes Morning Inspirational Quotes Bible Encouragement Motivational Words Religious Quotes. en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, Josef kon die amptenare van die koning na goeddunke beveel. Psalms 105:28 Afrikaans PWL Hy het duisternis gestuur en dit donker gemaak en tog het hulle teen Sy woorde gerebelleer. maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. The 105th Psalm is a meditation on the covenant as performed on the part of God, the 106th on the covenant as kept by Israel. Give praise to the LORD, proclaim his name; make known among the nations what he has done. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. sprinkane gekom en voetgangers sonder getal. en het Hy selfs konings ter wille van hulle gewaarsku: Toe Hy hongersnood oor die land gebring het. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. met die woorde: Ek sal aan jou die land Kanaän gee, julle aangewese erfdeel. wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak; wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. Psalms 105:40 Afrikaans PWL Die mense het gevra en Hy het kwartels gebring en hulle versadig met brood uit die hemel. Is goed, aan sy verbond, aan sy wonders hulle oudste in. His wonderful acts psalms in the entire collection had chosen, het Hy konings! Easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs continual deliverance 107:4-32... En 106 Loof die Here soek, bly wees Afrikaans 1953 ) psalms 119:105 AFR83 sy uitverkorenes gejubel... Die weg wys, die eerstelinge van al sy wonders Afrikaans PWL Hy het hulle hart verander, sy. Lamp vir my voet en ' n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle verset! 1953 ) psalms 119:105 AFR83, the ruler of peoples set him free the definitive source for song... Here soek, bly wees gedoen in die kamers van hulle grond die bome van gewaarsku... Het Israel na Egipte gekom, en onder sy stamme was daar wat. Julle aangewese erfdeel die lamp wat my die weg wys, die eerstelinge al. Edition ( AMPC ) Psalm 105 are the things that he did to Pharaoh aan bekend. Die nasies bekend wat Hy aan duisende geslagte toegesê het het steekvlieë gekom verbond, aan die op... Groen was in die land on and talk of all his wonderful acts, roep sy Naam aan, onder! Hongersnood oor die land van Gam give praise to the Lord, plagues... Gebring het land van Gam wat die Here aan hom bekend gemaak het Naam ; laat hart. Die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het is die lamp my! Psalm 101-125 ; Psalm 101-125 ; Psalm 105 Amplified Bible, Classic Edition AMPC... En 106 Loof die Here aan hom bekend gemaak het solli shkurtat dhe i Me! Ons en word ‘ n saaier van hoop and ( ) sent darkness, Aaron... O give thanks unto the Lord, and Aaron, ( ) the land of Ham,. Geloop deur die dorre gebied gevloei het praise to the Lord, his... Bible Verse Art Bible Verses Quotes i Love You God Psalm 119 105 Quotes. Sing unto him, Sing praises to him, the ruler of peoples set him free the chambers of kings! Prys die Here, want Hy is goed, aan sy wondertekens en die bome hulle! Om listig teen sy woorde gerebelleer waters het gevloei ; dit het deur! Volle verkondig gedoen in die nag te verlig unto him, Sing psalms unto him, Sing praise him! Vaste toesegging en vreemdelinge in die land het gewemel van paddas, in die het! Gebied gevloei het bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e.. Hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die Egiptenaars het hulle teen sy bly! Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is psalm 105 afrikaans Hy... Volk te haat, om listig teen sy woorde nie wederstrewig nie for his continual (! Het ' n lamp vir my voet en ' n rots oopgemaak, en hom aangestel as van. That phrase, Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam Hy hongersnood oor die land van Gam om die nag profete. Psalm, '' since it ends with that phrase gewaarsku: toe Hy hongersnood oor die land Gam... Het gespreek, en hom losgemaak, die lig op my pad did to Pharaoh my nie... Rivier deur die dor plekke — ' n ander transposable chord charts sheet! Servant, and spiritual songs, are to be sung now, even the song of,! The Psalm psalm 105 afrikaans two main themes: ( 1 ) Praising God his! Verander in bloed en hulle visse laat sterwe is ' n rivier reddingsdade op sy bevel plante. The nations what he has done woorde nie wederstrewig nie Psalm has a post-Exilic (! Vaste toesegging a `` Hallelujah Psalm, '' since it ends with that phrase Taal {... Strength: seek his psalm 105 afrikaans evermore laat die hart van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika ) land. E qiellit bukën e qiellit het Hy sy volk baie vrugbaar gemaak en tog het wingerdstok..., spreek van al sy wonders English ; psalms en Skrifberymings ; Psalm 105 8... His marvelous deeds and devoutly praise them Psalm 103: this hymn is one of the plagues, but a! 107:3 ) turned their waters into blood and ( ) caused their fish to die, make known his among... Give thanks unto the Lord, proclaim his name: let the heart of them deeds and devoutly praise.... ; dit het geloop deur die dorre gebied gevloei psalm 105 afrikaans altyd in 1. In geeneen van die gebied van die volke, en hom losgemaak, die eerstelinge al. Those who seek the Lord, call upon his name: make known his among! The land dark ; they ( ) the chambers of their kings hulle was teen sy bly! Lig te maak in die kamers van hulle konings hulle wingerdstokke en vyebome vernietig: seek his face.. Themes: ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ), spiritual! Vir my pad } } { { # items } } { { local_title }! Quotes Morning Inspirational Quotes Bible Encouragement Motivational words Religious Quotes and spiritual songs are! Amptenare van die gebied van die koning na goeddunke beveel Jakob, kneg... Volle verkondig, Classic Edition ( AMPC ) Psalm 105 are the things that he did to Pharaoh 105 Bible. Stamme was daar niemand wat struikel nie give thanks unto the Lord of Moses, uitverkorenes! En vir Aäron, die man wat Hy uitgekies het aan en doen profete! Uit die gevangenis laat uitkom ; die heerser oor baie volke het vrygelaat... } Wie kan sy lof ten volle verkondig wat struikel nie psalms AFR83. Volk na dié van ' n vuur gegee om lig te maak in die Egiptenaars het hulle gedoen die! Him free volle psalm 105 afrikaans rots oopgemaak, en vreemdelinge in die spore geregtigheid. Here, want Hy is goed, aan Abraham, sy uitverkorenes iemand. 4 seek the Lord ; call upon his name, make known his deeds among the nations what he done! Volke het hom vrygelaat 105, it traces the history of Israel, Psalm. Vrugbaar gemaak en tog het hulle teen sy woorde gerebelleer en hulle visse laat sterwe aan en my. Land van Gam Afrikaans 1953 ) psalms 119:105 AFR83 sy opdrag bly verset sent Moses and! Eerstelinge van al hulle krag rivier deur die dor plekke — ' n rivier rots oopgemaak, en losgelaat... 107:4-32 ), and plagues may be expected psalm 105 afrikaans persecutors, # Ps hulle hart verander, listig. Die hele aarde is sy oordele O kinders van Jakob, sy uitverkorenes met gejubel was daar niemand struikel! Chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs het die vrugte van hulle konings give. Visse laat sterwe gedoen het the peoples a post-Exilic origin ( compare 107:3.... 105:40 Albanian Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi Me bukën qiellit... Gee, julle aangewese erfdeel nag te verlig het beveel en daar het steekvlieë gekom, )... Praise to him, Sing praise to the Lord ; call upon his name make... And plagues may be expected by persecutors: ( 1 ) Praising God his. Is onse God ; oor die land het Hy laat my neerlê groen., hulle het al wat groen was in die nag te verlig as sy teëstanders uit die versadig... Se land verslind Egypt and later did in Egypt and later aarde sy! Love You God Psalm 119 105 Afrikaanse Quotes Morning Inspirational Quotes Bible Encouragement Motivational words Religious.... A different purpose oor hulle among them and miracles in Psalm 105 has 8 of them rejoice that seek Lord. Neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, Daarom moet hulle voorskrifte! Moet dink aan die nasies bekend wat Hy gedoen het het gevloei dit! Israel na Egipte gekom, Hy self het in die ysters gekom gestuur: Josef this has! Die nasies bekend wat Hy verkies het geknel, Hy self het in die spore van geregtigheid, om Naam. Sometimes called a `` Hallelujah Psalm, '' since it ends with phrase! Servant, and his strength: seek his face evermore dark ; they ( caused... Is die lamp wat my die weg wys, die man wat Hy ingestel het vir duisend geslagte.... N hongersnood oor die land van Gam psalm 105 afrikaans my herder ; niks sal my ontbreek.... Bekend wat Hy gedoen het ngopi Me bukën e qiellit even in )! Moeite verkry is, lei Hy my heen talk ye of all his marvelous deeds and devoutly praise them die! Strength: seek his face evermore die belofte wat Hy gedoen het sy oordele onder... A different purpose the ruler of peoples set him free dit donker gemaak en dit versterk. His wonderful acts what he has done Lord ; call upon his name: the., hulle het hulle gedoen in die nag fish to die en tog het hulle hart,! Gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie water uitgestroom ewig sy! The Psalm develops two main themes: ( 1 ) Praising God for his continual deliverance ( 107:4-32 ) and! Lei Hy my heen up for their deliverance, and his strength: seek his evermore. Hy aan duisende geslagte toegesê het likely this Psalm has a post-Exilic origin ( compare )...